IMG_8949

UNIEKE VROUW LOTTE BLOEM17

Vandaag staat de liefdevolle en fijngevoelige vrouw Lotte Bloem in de schijnwerpers. Als kindercoach helpt zij kinderen bij hun angsten, boosheid en verdriet, door hun talenten in te zetten en nieuwe vaardigheden aan te leren om zo weer te kunnen stralen.

Doen waar je gelukkig van wordt

Naast haar werk als kindercoach is Lotte werkzaam in het onderwijs. Nadat ze de PABO had afgerond wilde zij graag een vaste baan in het basisonderwijs. ‘Ik heb een aantal jaren invalwerk gedaan en heel wat gesolliciteerd. Tijdens de sollicitaties merkte ik dat ik het lastig vond om mezelf te profileren,’ vertelt Lotte. Ze besloot hiervoor naar een coach te gaan. ‘Gedurende dit coachtraject ontdekte ik dat mijn hart veel meer ligt bij het individueel coachen van kinderen. Om mijn talent van fijngevoeligheid in te zetten om een op een met kinderen aan de slag te gaan en ze liefdevol datgene te bieden om zichzelf verder te ontwikkelen en tot bloei te komen. Na dit coachtraject ben ik daarom gestart met een opleiding tot kindercoach. Wat is het gaaf om erachter te komen wat je drijft en waar je gelukkig van wordt. Zo kwam ik er tijdens dit traject ook achter dat ik er gelukkig van word om te werken met vluchtelingenkinderen.’

Eigen praktijk

In januari 2017 is Lotte gestart met haar eigen praktijk als christelijke kindercoach. Dat christelijke vindt Lotte belangrijk, omdat ze ook merkt dat daar echt vraag naar is. ‘Ik bid soms met kinderen of samen met hun ouders. Een meisje die ik had gecoacht gaf na afloop van het coachtraject aan dat Jezus haar had geholpen om haar angst te overwinnen. Dat vond ik zo mooi om van haar te horen!’

Vertrouwen

Voor zichzelf bidt Lotte ook tijdens haar werk: ‘Voordat ik een gesprek heb met ouders en het kind bid ik tot God om wijsheid en dat ik de juiste woorden mag spreken en echt mag doordringen tot het kind. Dit geeft mij rust en vertrouwen.’

En dat vertrouwen gunt ze de kinderen die bij haar komen ook. Ze ziet graag dat ze door kleine stapjes te nemen meer vertrouwen in zichzelf krijgen. Maar om daar weer te komen is het goed om eerst helder te krijgen wat het probleem precies is. Lotte: ‘Ik vind het belangrijk om eerst duidelijkheid te creëren over wat de behoefte van het kind is. Het kind is niet lastig, maar heeft ergens last van. Daarom is erkenning geven zo belangrijk. Als ik zie dat een kind knikt en ik geen “ja maars” meer hoor, dan weet ik dat we samen het probleem duidelijk hebben. Het is ook goed dat de ouders erbij zijn, zodat zij thuis het kind verder kunnen coachen.’

Groene taart

Aan de hand van een taart met rode en groene stukjes gaat Lotte samen met het kind aan de slag met het probleem. ‘De rode stukjes staan voor het probleem en de groene stukjes voor het behaalde doel. Hierbij laat ik de kinderen zo veel mogelijk zelf nadenken. Op moment dat een deel van het probleem is opgelost, mag het kind een rood stukje taart omdraaien en wordt het een groen stukje. Het doel is om een zo groen mogelijke taart te krijgen, maar niet alles hoeft groen te worden, want iets boosheid, angst of verdriet kan je alert houden’ legt Lotte uit.

Op reis

‘Je kunt het coachtraject zien als een reis met het kind. We stippelen samen een route uit en dan kijken we hoe lang de route wordt. Hierbij heb je wel een tomtom nodig zodat je weet waar je heen moet. Om uiteindelijk op je bestemming aan te komen.’

Waardevolle genietmomenten
Op de vraag wat voor Lotte waardevolle genietmomenten zijn, antwoordt ze: ‘Ik geniet ervan om creatief bezig te zijn om zo maatwerk te kunnen leveren tijdens het coachtraject. Ook geniet ik wanneer ik samen met de kinderen en de ouders uit het probleem kan komen. Als ik zie dat de ouders weer gaan genieten van de talenten van het kind en het kind ontdekt dat de ouders van hem of haar houden. Dat ze weer echt een hecht team worden.’

Wonderlijke droom

Lotte vertelt dat ze na ieder gesprek dankbaar is dat ze weer mensen verder heeft mogen helpen. Steeds opnieuw verwondert ze zich over hoe God de dingen in haar leven leidt. Dat ze nu een eigen kindercoachpraktijk heeft en lesgeeft aan vluchtelingenkinderen, daar is ze echt dankbaar voor. ‘Het is heel bijzonder hoe ik die baan van het lesgeven aan de vluchtelingenkinderen heb gekregen. Ik hoorde van de directeur op de school waar ik les gaf aan de kleuters dat er een vacature kwam voor de NT2 klas. Ik heb toen gebeden of ik deze baan wel of niet moest nemen. Ik kreeg toen een droom en ik dacht dat dit een teken was dat ik niet zou worden aangenomen voor de vluchtelingenkinderen. Later bleek dat ik de droom niet goed had geïnterpreteerd. In mijn droom had ik blijkbaar een gesprek gehad om mijn vervanging te regelen bij de kleuters, zodat ik aan de vluchtelingenkinderen les kon gaan geven.’

Geleid door God

Ook dit nieuwe jaar gaat Lotte vol vertrouwen in samen met haar Maker. Hij leidt haar en brengt haar daar waar zij tot haar recht mag komen. Net zoals Hij dat doet bij de kinderen en ouders die Hij op haar pad plaatst, waar zij iets voor mag betekenen.

Lotte, dank je wel voor het delen van jouw waardevolle verhaal over het volgen van je hart.