Training: traumasensitief onderwijs

Voor leerkrachten die een groot verschil willen maken voor de kwetsbare kinderen in de klas.

De training is bedoeld voor leerkrachten en andere professionals die meer kennis willen over de invloed van trauma op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en geeft concrete handvatten om getraumatiseerde kinderen optimaal te ondersteunen.

De training traumasensitief onderwijs biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals de kennis en handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leerkrachten kunnen hiermee in het leven van getraumatiseerde kinderen een groot verschil maken, terwijl ze daarnaast zelf minder snel uitgeput raken.

Doelen van de training

Vergroten van kennis van trauma en de effecten ervan, zodat onderwijsprofessionals:

  • het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen;
  • het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter begrijpen;
  • beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om kunnen gaan;
  • een actievere rol kunnen spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen;
  • steun weten te zoeken en krijgen bij anderen en meer tevreden zijn over hun werk;
  • kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren.

De training is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van trauma en chronische stress vanuit o.a. het boek: Traumasensitief lesgeven van Leonie Coppens. Samengevoegd met mijn praktijkervaringen vanuit de taalklas, als ambulant begeleider van NT2 kinderen, de kinderen die ik in mijn praktijk zie met boosheid, angst en verdriet. Deze inzichten zijn op een overzichtelijke en concrete manier verwerkt in o.a. powerpointdia’s, casusbeschrijvingen en activerende oefeningen. Zodat leerkrachten de expertise zich eigen gaan maken en aan de slag gaan met praktische tools en een steunplan voor een kind vanuit de werkvloer.

Tijden

De training kost twee dagdelen, en kan op jullie locatie gegeven worden.

Investering 

  • Intake gesprek met de opdrachtgever
  • 2 trainingen van een dagdeel
  • 2 uur coaching van de directeur of leidinggevende
  • Evaluatiegesprek met de opdrachtgever.