• afhankelijkheid
 • agressief gedrag
 • angst/ faalangst
 • angst voor donker
 • bed plassen
 • boosheid, drift, slaan, schelden
 • brutaal gedrag
 • buikpijn
 • chaotisch gedrag/ afhaken
 • clownesk gedrag
 • concentratieprobleem
 • dwangmatigheden
 • echtscheiding/ loyaliteit conflict
 • eigen zin doordrijven
 • geen keuzes kunnen maken
 • geen vriendjes hebben
 • hoog sensitief/ hoog gevoeligheid
 • huiswerkstress
 • hyperactief en druk gedrag
 • impulsief gedrag
 • laag zelfbeeld
 • leren omgaan met tegenslagen
 • nagelbijten
 • niet kunnen omgaan met treiteren
 • niet kunnen poepen
 • niet kunnen samenwerken
 • niet naar school willen
 • niet tegen verlies kunnen
 • onzekerheid
 • overig gedrag
 • perfectionisme/ lat te hoog
 • pesten/ gepest worden
 • piekeren
 • please gedrag
 • puber huiswerk laat liggen
 • risico gedrag
 • rondhangen/ luiheid en laksheid
 • ruzie maken
 • schreeuwen, schelden
 • slaapproblemen
 • slecht luisteren
 • slordigheid
 • somberheid
 • tics
 • uitstelgedrag
 • verlies
 • verlegenheid
 • verlatingsangst
 • weglachen

Voor één van deze situaties of voor een andere situatie die niet genoemd staat: